neljapäev, 29. mai 2014

https://tricider.com/en/admin/1bj0E/3pcMbK?wicket:pageMapName=wicket-1
http://domo.goanimate.com/go/movie/0uNVIyT0J5u4?utm_source=emailshare&uid=0YcKAb8RkxEs

Siin on minu animatsioon kursusest :)

http://domo.goanimate.com/go/movie/0JRMWm-vX7og?utm_source=emailshare&uid=0YcKAb8RkxEs

Teine animatsioon veel, mis tegelikult oli esimene ja meeldib mulle isegi rohkem. Karu tähistab õpetajat.
Karu läheb ära. Tulevad õpilased, kellele ma siis võiksin õpitud asju edasi õpetada :)

Kahjuks ma ei saa enam muuta esialgset.


kolmapäev, 14. mai 2014

Tunnikava ja selle rakendamine digiajastu vahenditega

Iseseisev töö
Tunnikava ja selle rakendamine digiajastu vahenditega
Õpijuhis
Tunnikava on koostatud õe tasemeõppe rühmale.
Ainekursus: Suhtlemine kroonilise haigusega patsiendiga
Tunni teema: hindamine (arvestus), maht 2 x 45 min

Tunni eesmärk: 
Hindamine viisil, kus õppijad saavad maksimaalselt hea tervikpildi kursusel õpitu kohta, saavad teada digivahendite võimalustest.
Tunni õpiväljundid õppijale:
- hindab ise ja saab hinnangu oma teadmiste kohta;
- saab tervikpildi kursusel läbitud teemadest;
- tutvub digiajastu vahendite ja võimalustega.
Kasutatavad õppematerjalid (sh digiajastu vahendid)
- teamup.aalto.fi – rühmade moodustamiseks
- jeopardylabs.com – teadmiste hindamiseks Kuldvillaku stiilis
- paber ja pastakas konkreetsete juhtumite analüüsimiseks
Õppeülesanded (sh kasutatavad digiajastu vahendid)
- teha grupis tulemuslikku (et saada arvestus) koostööd inimestega, kes on rühmas juhuslikkuse alusel (teamup.aalto.fi vahendi abil)
- kasutada ainekursuses omandatud teadmisi kiiresti ja õigesti
- kirjutada juhtumitele analüüs
- hinnata kaastudengi kirjutatud analüüsi, seda vajadusel täiendada ja parandada
- teha rühmatööna kokkuvõte juhtumite analüüsist ja esitleda see kogu grupile.
Hindamine (sh kasutatavad digiajastu vahendid)
Kuldvillaku stiilis teadmiste hindamine – et saada arvestus, peab rühm saama vähemalt positiivse skoori.
Juhtumite analüüs. Kaastudengid (kõrval istujad) hindavad vastastikku üksteise tööd. Algul vaikides, kirjutades. Pärast seda aeg suuliseks aruteluks.
Pool grupist valmistab ette ühe juhtumi analüüsi kogu grupile ja teine grupp teise juhtumi analüüsi. Õppejõud hindab tegevuse arvestatuks/ mittearvestatuks vastavalt sellele, kas on välja toodud piisavalt teoorial põhinevaid argumente.


reede, 7. märts 2014

Mõtteid Tuleviku Õpetaja kursusest

Nüüdseks on kursuse viimasest kontakttunnist möödunud kolm kuud.

E-õppe vahendite kasutamiseks on vaja aega, kuna kogemust on vähe. Teine võimalus on küsida abi haridustehnoloogilt. Eelistaksin ise pusida, kuid aja puudusel lükkub heade ideede praktikasse viimine edasi.

Hästi positiivne motivaator oli ja on juhendaja (Piret) toetav suhtumine. Tänu selle eest.

Olen kindel, et ainekursuste mitmekesisemaks muutmine on juba praeguse aja teema (vs. Tuleviku - õpetaja). Samas on vaja kohanemis- ja omaksvõtmise aega just peagi keskikka jõudvatel ja sinna juba jõudnud õppejõududel (loomulikult eranditega - mõned neist liiguvad ajaga väga kiirest kaasa) :)

Ses suhtes mulle väljakutse, võimalus arenguks !

Mõte e-õppe kasutamise võimalusest

Lisan veel mõtte, mida saab teha ainekursuse huvitavamaks muutmiseks.

Interaktiivset tahvlit kasutades saaks teha järjestikku esilekeritavad pildid, millest esimesel oleks nt Eesti kaardi kujutisel tudengite asukohad nende sünnikoha järgi. Teisel pildil oleks jaotus selle alusel, missugust kohta hindavad nad praegu enda jaoks kõige tähtsamaks ja kolmandal pildil oleks jaotus selle alusel, kus nad näevad enda jaoks kõige olulisemat kohta 5 aasta pärast. Sel aastal tegime seda tudengitega nii, et nad liikusid füüsiliselt klassiruumis. Pilt oleks huvitavam ja selgem, kui paigutusi saaks kõrvuti võrrelda. Ja nt saaks võrrelda ka erinevate rühmade tudengite paigutusi. (Oli huvitav, et kolmandas "pildis" läks ca kolmandik tudengitest toolidele istuma, mis tähendas lahkumist välismaale.) Tahvlil või ekraanil nähtuna oleks see märksa ilmekam.