laupäev, 2. november 2013

Ajajuhtimine - tähtsamad asjad enne !
1. Seda videot kasutan ajajuhtimise seminaris. Saab kasutada stressi teema juures - kuidas liigset stressi ära hoida.

2. Eesmärgiks on aidata tudengitel aja planeerimise tähtsust meelde jätta (näitlikustamine). Et vähemtähtsamad asjad ei saaks olulisest tähtsamaks. Et pilk oleks suunatud kaugemale, kui ainult oma jalgade ette :)

3. Pärast selle video vaatamist kirjutavad õppijad üles, mis on nende prioriteedid. Pärast jagavad oma mõtteid väikestes gruppides (3-4 inimest)


4 kommentaari:

 1. Eesmärk on aidata tudengitel saadud infot meelde jätta - kui on tõsine ajapuudus, et tuleks meelde keskenduda tähtsamatele asjadele ja vähemtähtsamatele osata "ei" öelda.
  Kasutasin videot ja arutelu, analüüsi.
  Õpetasin ajajuhtimise (tegelikult enda juhtimine ajas) mõistet, s.h. mõeldes, mis on iga õppija jaoks tähtsad asjad.
  Õpilased mõtlesid oma ajakasutusele (kursuse alguses 3 kuud tagasi panid õppijad oma eesmärgid kirja, s.h. kirjutasid ka tegevusplaani 3 kuuks), kuidas neil on õnnestunud oma plaanist kinni pidada, analüüsisid, mis läks valesti.

  VastaKustuta
 2. Reeglid - kursuse alguses püstitatud eesmärgid (s.h võimalikud takistused, tugevused jmt) - pidid paberil kaasas olema. Igas grupis oli 3-4 inimest.

  VastaKustuta
 3. Tudengite tagasiside kirjeldatud kursusele oli positiivne. You Tube'i videod ja grupiarutelud olid kõige sagedamini nimetatud kasulikud õpimeetodid.

  Kasutasime e-õppe võimalustest ka mõistekaardi koostamist. Nt konflikti teema juures - mis on konflikt (on nii positiivne kui negatiivne käsitlus), konflikti käsitlemise viisid - kompromiss, vältimine, lahendus "võit - võit" meetodil - siit omakorda "võit-võit" meetodi etapid - tegeliku probleemi määratlemine, osapooltele sobiva aja ja koha valik, ajurünnak, lahenduste valimine ja teokstegemine.
  Selline teemakäsitlus andis selge loogilise ülevaate.

  Veel kasutasime hääletamist. Kaardistasime sel meetodil tudengite õpimotivatsiooni, kasutasime skaalat motivatsioon 1-5 (alla keskmise) ja 6-10 (üle keskmise).
  Ilmnes, et motivatsioon oli enamikul tudengitest alla keskmise, mis minu hinnangul tõestab e-õppe meetodite kasutuselevõtu järjest vajadust. Valdav osa tudengitest käib kooli kõrvalt tööl, mistõttu igapäevane koormus on väga suur. Loenguvormis õppimine oleks niisugustest oludes äärmiselt ebaefektiivn.

  VastaKustuta
 4. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta