reede, 7. märts 2014

Mõtteid Tuleviku Õpetaja kursusest

Nüüdseks on kursuse viimasest kontakttunnist möödunud kolm kuud.

E-õppe vahendite kasutamiseks on vaja aega, kuna kogemust on vähe. Teine võimalus on küsida abi haridustehnoloogilt. Eelistaksin ise pusida, kuid aja puudusel lükkub heade ideede praktikasse viimine edasi.

Hästi positiivne motivaator oli ja on juhendaja (Piret) toetav suhtumine. Tänu selle eest.

Olen kindel, et ainekursuste mitmekesisemaks muutmine on juba praeguse aja teema (vs. Tuleviku - õpetaja). Samas on vaja kohanemis- ja omaksvõtmise aega just peagi keskikka jõudvatel ja sinna juba jõudnud õppejõududel (loomulikult eranditega - mõned neist liiguvad ajaga väga kiirest kaasa) :)

Ses suhtes mulle väljakutse, võimalus arenguks !

Mõte e-õppe kasutamise võimalusest

Lisan veel mõtte, mida saab teha ainekursuse huvitavamaks muutmiseks.

Interaktiivset tahvlit kasutades saaks teha järjestikku esilekeritavad pildid, millest esimesel oleks nt Eesti kaardi kujutisel tudengite asukohad nende sünnikoha järgi. Teisel pildil oleks jaotus selle alusel, missugust kohta hindavad nad praegu enda jaoks kõige tähtsamaks ja kolmandal pildil oleks jaotus selle alusel, kus nad näevad enda jaoks kõige olulisemat kohta 5 aasta pärast. Sel aastal tegime seda tudengitega nii, et nad liikusid füüsiliselt klassiruumis. Pilt oleks huvitavam ja selgem, kui paigutusi saaks kõrvuti võrrelda. Ja nt saaks võrrelda ka erinevate rühmade tudengite paigutusi. (Oli huvitav, et kolmandas "pildis" läks ca kolmandik tudengitest toolidele istuma, mis tähendas lahkumist välismaale.) Tahvlil või ekraanil nähtuna oleks see märksa ilmekam.