neljapäev, 29. mai 2014

https://tricider.com/en/admin/1bj0E/3pcMbK?wicket:pageMapName=wicket-1
http://domo.goanimate.com/go/movie/0uNVIyT0J5u4?utm_source=emailshare&uid=0YcKAb8RkxEs

Siin on minu animatsioon kursusest :)

http://domo.goanimate.com/go/movie/0JRMWm-vX7og?utm_source=emailshare&uid=0YcKAb8RkxEs

Teine animatsioon veel, mis tegelikult oli esimene ja meeldib mulle isegi rohkem. Karu tähistab õpetajat.
Karu läheb ära. Tulevad õpilased, kellele ma siis võiksin õpitud asju edasi õpetada :)

Kahjuks ma ei saa enam muuta esialgset.


kolmapäev, 14. mai 2014

Tunnikava ja selle rakendamine digiajastu vahenditega

Iseseisev töö
Tunnikava ja selle rakendamine digiajastu vahenditega
Õpijuhis
Tunnikava on koostatud õe tasemeõppe rühmale.
Ainekursus: Suhtlemine kroonilise haigusega patsiendiga
Tunni teema: hindamine (arvestus), maht 2 x 45 min

Tunni eesmärk: 
Hindamine viisil, kus õppijad saavad maksimaalselt hea tervikpildi kursusel õpitu kohta, saavad teada digivahendite võimalustest.
Tunni õpiväljundid õppijale:
- hindab ise ja saab hinnangu oma teadmiste kohta;
- saab tervikpildi kursusel läbitud teemadest;
- tutvub digiajastu vahendite ja võimalustega.
Kasutatavad õppematerjalid (sh digiajastu vahendid)
- teamup.aalto.fi – rühmade moodustamiseks
- jeopardylabs.com – teadmiste hindamiseks Kuldvillaku stiilis
- paber ja pastakas konkreetsete juhtumite analüüsimiseks
Õppeülesanded (sh kasutatavad digiajastu vahendid)
- teha grupis tulemuslikku (et saada arvestus) koostööd inimestega, kes on rühmas juhuslikkuse alusel (teamup.aalto.fi vahendi abil)
- kasutada ainekursuses omandatud teadmisi kiiresti ja õigesti
- kirjutada juhtumitele analüüs
- hinnata kaastudengi kirjutatud analüüsi, seda vajadusel täiendada ja parandada
- teha rühmatööna kokkuvõte juhtumite analüüsist ja esitleda see kogu grupile.
Hindamine (sh kasutatavad digiajastu vahendid)
Kuldvillaku stiilis teadmiste hindamine – et saada arvestus, peab rühm saama vähemalt positiivse skoori.
Juhtumite analüüs. Kaastudengid (kõrval istujad) hindavad vastastikku üksteise tööd. Algul vaikides, kirjutades. Pärast seda aeg suuliseks aruteluks.
Pool grupist valmistab ette ühe juhtumi analüüsi kogu grupile ja teine grupp teise juhtumi analüüsi. Õppejõud hindab tegevuse arvestatuks/ mittearvestatuks vastavalt sellele, kas on välja toodud piisavalt teoorial põhinevaid argumente.